DOCUSAVE

Domů / Pravidla pro skartaci a archivaci dokumentů

Řídí se i Vaše instituce pravidly správné archivace a skartace dokumentů?

Archivace a skartace dokumentů jsou důležité procesy, které jsou často regulovány zákony a předpisy v závislosti na zemi a odvětví. V České republice platí následující:

Pravidla pro skartaci a archivaci dokumentů
Archivace

Povinnost: Ano, mnoho organizací a firem má zákonnou povinnost archivovat dokumenty po určitou dobu.
Důvody: Archivace je důležitá pro účely účetnictví, daní, právních požadavků a zachování historických informací.
Předpisy: Existují konkrétní předpisy, které určují, jaké dokumenty je třeba archivovat a na jak dlouho (např. účetní doklady, pracovní smlouvy, zdravotní dokumentace).

Skartace

Povinnost: Ano, po uplynutí zákonem stanovené lhůty pro archivaci je skartace dokumentů často povinná.
Důvody: Skartace je důležitá pro ochranu osobních údajů a citlivých informací před neoprávněným přístupem.
Předpisy: Existují předpisy pro bezpečnou likvidaci dokumentů obsahujících osobní a citlivé údaje (např. zákon o ochraně osobních údajů, GDPR).

Pravidla pro archivaci a skartaci dokumentů musí dodržovat následující subjekty:

Státní a veřejné instituce: Ministerstva, úřady, soudy, školy, univerzity, knihovny, muzea a další veřejné organizace a instituce.
Zdravotnická zařízení: Nemocnice, kliniky, lékařské ordinace, laboratoře a další zdravotnická zařízení.
Finanční instituce: Banky, pojišťovny, makléřské firmy, investiční společnosti a další subjekty finančního sektoru.
Obchodní společnosti a korporace: Všechny podniky a firmy, bez ohledu na jejich velikost a oblast podnikání.
Neziskové organizace: Charitativní organizace, nadace, spolky a další neziskové subjekty.
Vzdělávací instituce: Základní, střední a vysoké školy, univerzity, odborné školy a další vzdělávací zařízení.
Právnické firmy: Advokátní kanceláře, právní poradci, notáři a další subjekty poskytující právní služby.
Ostatní regulované subjekty: Jakékoli další organizace, které spadají pod specifické právní nebo regulatorní požadavky týkající se archivace a skartace dokumentů. Tyto subjekty musí dodržovat specifické předpisy a legislativu týkající se správného uchovávání, ochrany a likvidace dokumentů, aby zajistily právní soulad a ochranu citlivých informací.

Zákon č. 499/2004 Sb.Zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů

Naše weby