DOCUSAVE

docusave profesionální archivace a skartace dokumentů pro vaši firmu.

docusave profesionální archivace a skartace dokumentů pro vaši firmu.

Nabízíme profesionální služby v oblasti vysoušení, archivace a bezpečné skartace dokumentů. Poskytujeme moderní metody pro uchování a ochranu vašich dokumentů.

Archivace a skartace dokumentů.

Zajištění bezpečné archivace důležitých dokumentů a spolehlivá skartace citlivých informací jsou klíčové pro ochranu vašich dat. Dodržování správných postupů nejen chrání vaše informace, ale také zvyšuje efektivitu a důvěryhodnost vaší organizace. Profesionální správa dokumentů vás staví před konkurenci a minimalizuje rizika spojená s jejich ztrátou nebo zneužitím.

Ochrana, uchování, lepší dostupnost dokumentů.

Odkyselování a digitalizace jsou klíčové pro zachování archiválií, papírových dokumentů obecně. Moderní technologie nabízejí kvalitní digitalizaci a následnou rychlou dostupnost dokumentů, zatímco odkyselování zachovává papírové dokumenty v dobrém fyzickém stavu a zajišťuje jejich trvalou udržitelnost dle litery zákona. Vybrat správnou strategii pro dlouhodobé uchování vašich archivů závisí na kombinaci těchto přístupů, které optimalizují jejich ochranu před vlivem času.

Jsme

roky prověřená společnost nabízející komplexní služby v oblasti péče o dokumenty. Naše služby zahrnují širokou škálu činností od archivace až po odkyselování dokumentů a umožňují nám tak poskytovat řešení šitá na míru potřebám našich klientů. Správu dokumentů poskytujeme desítkám smluvních partnerů, což dokazuje naši schopnost se přizpůsobit jejich různým požadavkům a zaručit výslednou spokojenost. Klíčem pro udržení vysokého standardu našich služeb je náš proškolený personál s kvalifikací pro výkon odpovědné práce s papírovými dokumenty.

Abyste si byli jisti, že Vaše dokumenty u nás budou v pořádku a bezpečí, naše společnost je pojištěna proti škodám na majetku a také pro případ odpovědnosti za škodu vzniklou na dokumentech našich klientů. Jsme prověřeným partnerem nadnárodní společnosti Nitrochemie AG, prostřednictvím které zajišťujeme hromadné odkyselování knihovních a archivních dokumentů metodou papersave swiss, která je jednou z nejefektivnějších metod ochrany kyselých dokumentů před jejich degradací. Naše společnost je tím správným partnerem pro každého, kdo hledá profesionální a komplexní řešení v oblasti správy a ochrany dokumentů.

Zeptejte se našich zákazníků, jak jsou s námi spokojeni.

Zeptejte se našich zákazníků, jak jsou s námi spokojeni.

Archivace znamená shromažďování, uchovávání a spravování dokumentů pro dlouhodobé použití. Skartace je bezpečné odstranění nepotřebných dokumentů. Dodržování těchto procesů přináší výhody, předchází právním problémům a sankcím..

Výhody archivace a skartace dokumentů

Odkyselování dokumentů a jejich digitalizace jsou dvě různé metody ochrany a uchovávání dokumentů, z nichž každá má své výhody a nevýhody. Odkyselování zachovává fyzické dokumenty a zajišťuje jejich dlouhodobou udržitelnost..

Odkyselování nebo digitalizace?

Archivace a skartace dokumentů jsou důležité procesy, které jsou často regulovány zákony a předpisy v závislosti na zemi a odvětví. V České republice platí následující..

Pravidla pro skartaci a archivaci dokumentů