DOCUSAVE

Archivace

Pravidla pro skartaci a archivaci dokumentů

Řídí se i Vaše instituce pravidly správné archivace a skartace dokumentů? Archivace a skartace dokumentů jsou důležité procesy, které jsou často regulovány zákony a předpisy v závislosti na zemi a odvětví. V České republice platí následující: Archivace Povinnost: Ano, mnoho organizací a firem má zákonnou povinnost archivovat dokumenty po určitou dobu.Důvody: Archivace je důležitá pro […]

Pravidla pro skartaci a archivaci dokumentů Read More »

Výhody archivace a skartace dokumentů

Archivace a skartace dokumentů přináší řadu výhod! Archivace znamená systematické shromažďování, organizování, uchovávání a spravování dokumentů pro jejich dlouhodobé uchování a budoucí použití. Skartace je proces bezpečného a trvalého odstranění dokumentů, které již nejsou potřebné a jejich uchovávání není dále žádoucí. Dodržování těchto procesů může vést k mnoha výhodám. Efektivní správa Jednou z hlavních výhod

Výhody archivace a skartace dokumentů Read More »